Poskytování profesionálních poradenských a konzultačních služeb

Strategická pomoc společnostem působícím v ČR a EU

Podpora vedení společnosti při přípravě strategických dokumentů.
Podpora při realizaci strategických projektů a investic.
Snižování nákladů při zachování zvyšování efektivnosti.
Vyhledávání nových investorů.
Řízení komplexních změn.
Řešení problematiky nedostatku zaměstnanců

Poradenská činnost pro společnosti potýkajícími se s nedostatkem pracovních sil.
Podpora při jednání se státními institucemi v ČR řešící tuto problematiku:
- komunikace s Úřadem práce ČR,
- komunikace s Hospodářskou komorou ČR,
- komunikace s institucí Czechinvest.

Konzultační a administrativní služby při uzavírání nových kontraktů

Poradenství pro společnosti při vyhledávání nových kontraktů.
Zajištění komunikace se státní správou, samosprávou a dalšími subjekty.